Bitsing informatie

www.bitsing.com

All about the world of Bitsing.

www.bitsing.nl

Alles over de wereld van Bitsing.

www.thebitsingcompany.com

Als je met Bitsing aan de slag wilt.

www.bammboe.com

Het online Bitsing automation tool

0
  • No products in the cart.
Top

Bitsing

p
De oorsprong van Bitsing ligt in 1993 toen de eerste elementen van de methode werden ontdekt. In de loop van de jaren zijn vele organisaties met die elementen aan de slag gegaan.
Door te meten, te leren, te optimaliseren en door de vele praktijkcases en de samenwerking met hogescholen en universiteiten ontstonden nieuwe kennis en inzichten met betrekking tot de oerelementen van Bitsing. Het werd steeds beter en succesvoller.

o  Meer dan 25 jaar bewezen in de praktijk van talloze organisaties.

o  Wetenschappelijk getoetst: al 12 jaar onderdeel van universitaire masterprogramma’s.

o  Wereldwijd toegepast in uiteenlopende markten en branches.

o  Door multinationals, mkb, zzp en startups.

In een periode van meer dan vijfentwintig jaar zijn honderden bedrijven, organisaties en personen, die allemaal Bitsing hebben ingezet, gevolgd bij het behalen van hun doelen. Alle successen en mislukkingen zijn in kaart gebracht en het inzicht kwam in wat werkte en vooral wat niet werkte.En wat bleek?Gedurende het bestuderen van de Bitsing-activiteiten kwam er telkens een aantal bedrijven, organisaties en instellingen naar voren die probleemloos hun doelstellingen haalden en waarvan er enkele zelfs explosief groeiden, soms met het precieze magische percentage van 300. Ze hadden een zevental dingen gemeen:

  1. Ze namen géén verkoop- of marketingdoel als richtpunt, maar een omzetdoel (cruciaal voor het voortbestaan).
  2. Ze waarborgden succes door te focussen op feiten en vermeden aannames (en weken daar niet van af).
  3. Ze maakten de bewerking van hun markten onverslaanbaar (en gaven andere marktpartijen het nakijken).
  4. Ze wisten alles uit iedere persoon in hun doelgroepen te halen door een mix aan acties (en daarmee een effect te scoren die ver boven de marktnorm uitsteeg).
  5. Ze deden dat met louter effectieve activiteitenprogramma’s, zowel extern (ten aanzien van hun doelgroepen) als intern (binnen de eigen organisatie).
  6. Ze voorspelden eerst de resultaten van hun programma-activiteiten voordat deze intern en extern werden uitgerold.
  7. Ze investeerden minder geld in hun activiteiten dan deze konden opbrengen (en waarborgden daarmee hun financiële rendement).

Deze allesomvattende zeven succesfactoren zijn allemaal in de opleidingen van de Bitsing Academy geïntegreerd en worden in de wereld ‘The Seven laws of Guaranteed Growth’ genoemd. Naar de titel van de #1 bestseller van de grondlegger van Bitsing, Frans de Groot. Het zijn de zeven succes-bepalende criteria voor het behalen van doelen.Als je met Bammboe aan de slag gaat, dan zul je aan deze zeven criteria kunnen voldoen en is het behalen van succes groter dan ooit. Je voorkomt er bovendien financiële debacles mee.De opleidingen van de Bitsing Academy zijn de enige ter wereld die alle succes bepalende factoren van doelen bereiken en daarmee het complete proces van doelen bereiken behandelen: de financiële, de strategische, de tactische en operationele.

Bitsing.nl

Terug naar home