Bitsing informatie

www.bitsing.com

All about the world of Bitsing.

www.bitsing.nl

Alles over de wereld van Bitsing.

www.thebitsingcompany.com

Als je met Bitsing aan de slag wilt.

www.bammboe.com

Het online Bitsing automation tool

0
  • No products in the cart.
Top

Introductie

p

De ontdekking van het Continuïteits-doel

Toen zevenentwintig jaar geleden (in 1993) de eerste fundamenten van de Bitsing methode werden gelegd had niemand kunnen bevroeden dat het basisbeginsel van deze methode zo actueel zou worden als vandaag.

 ‘Neem altijd een Continuïteits-doel als richtpunt dat cruciaal is voor het voortbestaan van je organisatie’ luidt het basisprincipe* van de Bitsing methode.

Nadat de fundamenten van Bitsing in 1993 waren ontdekt, zijn er in de loop van de jaren vele organisaties mee aan de slag gegaan. Door te meten, te leren, te optimaliseren en door de vele praktijkcases en de samenwerking met hogescholen en universiteiten ontstonden nieuwe kennis en inzichten met betrekking tot de Bitsing methode. Het werd steeds beter en succesvoller. De methode bleek steeds meer in staat om doelen te bereiken die onmogelijk haalbaar werden geacht.

De zeven factoren voor succes

In een periode van meer dan vijfentwintig jaar zijn honderden bedrijven, organisaties, instellingen en personen, die allemaal de Bitsing methode hebben ingezet, gevolgd bij het behalen van hun doelen. Alle successen en mislukkingen zijn in kaart gebracht en wat werkte en vooral wat niet werkte werd steeds meer gezien.

En wat bleek? Gedurende het bestuderen van de Bitsing-activiteiten kwam er telkens een aantal bedrijven, organisaties en instellingen naar voren die probleemloos hun continuïteits-doelstellingen haalden en waarvan er enkele zelfs explosief groeiden, soms met het precieze magische percentage van 300.

Ze hadden een zevental dingen gemeen:

  1. Allereerst namen ze natuurlijk met het basisbeginsel van Bitsing ter harte en namen een continuïteits-doel als richtpunt (cruciaal voor het voortbestaan).
  2. Ze waarborgden succes door te focussen op harde feiten (en weken daar niet vanaf).
  3. Ze maakten de bewerking van hun markten onverslaanbaar (en gaven andere marktpartijen daarmee het nakijken).
  4. Ze wisten alles uit iedere persoon in hun doelgroepen te halen (en zo maximaal effect te scoren).
  5. Ze deden dat met louter effectieve activiteitenprogramma’s, zowel extern (ten aanzien van hun doelgroepen) als intern (binnen de eigen organisatie) en bereikten hun continuïteits-doel met veel minder inspanning en tijd.
  6. Ze voorspelden de resultaten van hun programma-activiteiten voordat deze werden uitgerold (en verzekerden zich daarmee van succes).
  7. Ze besteden minder geld aan hun activiteiten dan deze konden opbrengen (en waarborgden daarmee hun financiële rendement).

De zeven stappen naar succes

Met deze zeven revolutionaire inzichten ontdekte de grondlegger van Bitsing, Frans de Groot, het geheim van onherroepelijk succes. Dat als je aan deze zeven criteria voldoet je probleemloos en versnelt het Continuïteits-doel van je bedrijf, organisatie of instelling bereikt.

Die inzichten staan in de wereld bekend als de ‘Seven principles of Bitsing’ en helpen inmiddels honderdduizenden organisaties en mensen in alle uithoeken van de wereld bij het behalen van hun Continuïteits-doelen.

De Bitsing opleidingen

De grondlegger van de Bitsing methode is gestart met opleidingen om het voor iedereen mogelijk én betaalbaar te maken te profiteren van wat Bitsing brengt. De opleidingen leiden je op in de zeven principes van de methode en specifiek in het toepassen van modellen die erachter schuilgaan. Zodat je al het geen Bitsing brengt eigenhandig kunt toepassen en boven alles dat je zult weten wat je te doen staat om het Continuïteits-doel te behalen dat cruciaal is voor het voortbestaan van jouw bedrijf, organisatie of instelling.

Kijk hier mee welke opleiding binnenkort van start gaat

* Hoofdstuk 1 van de boeken:
‘Bitsing. Garanties voor Groei’, Bertram + De Leeuw Uitgeverij
‘The Seven Laws of Guaranteed Growth’, BIS Publishers

Terug naar home